Finess och funktion

Advokatfirman Lindahl, Uppsala

  • Kund:Advokatfirman Lindahl KB
  • Tjänster:Inredningsarkitektur
  • Omfattning:2 000 kvm
  • Kontakt:Ulla Bladh

Lindahls lokaler började bli för små för verksamheten. Tema fick i uppgift att stödja Lindahls i sökande efter en ny hemvist. Valet föll till slut på kvarteret Svalan på Dragarbrunnsgatan. Det krävdes en omfattande lokalanpassning för att omvandla kontoret till en tidsenlig och funktionell arbetsmiljö som speglar Lindahls målsättning att vara Sveriges modernaste advokatbyrå. Tema inledde processen med workshops tillsammans med medarbetarna, fastighetsägaren Aspholmen och övriga konsulter. En intern referensgrupp tillsattes och konceptet för den nya lokalen – med planlösning, kulörsättning, materialval, inredning och specialbelysning – växte fram. Resultatet är ett representativt, välkomponerat och modernt kontor i två plan.

Gemensam lounge för möten och vila.

Välkomnande entré med specialritad receptionsdisk.

”Ett representativt och smakfullt kontor som speglar Lindahls målsättning att vara Sveriges modernaste advokatbyrå.”

Sittplats i biblioteket.

Mötesrummen varierar i storlek och färgskala.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se