Starka tillsammans

Tema är en stark organisation – anpassad för att kunna erbjuda bästa möjliga lösningar till våra kunder. Vår samlade kompetens är en orsak till att vi är en effektiv leverantör och en attraktiv arbetsplats.

De tre affärsområdena arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning ingår ofta i ett och samma uppdrag. Traditionellt har företag i vår bransch delat upp sig i olika fack. Vi har sedan starten valt en annan väg där olika yrkeskompetenser samarbetar tätt. Det leder till ett bättre resultat för dig som kund, och att vi lockar till oss skickliga medarbetare.

När du samarbetar med oss får du tillgång till alla våra 175 medarbetare, oavsett var du finns i Sverige eller vilka affärsområden som är aktuella. Vi har bredd för att kunna ta ansvar för helheten. Organisationen är anpassad för att erbjuda dig rätt kompetenser för ditt uppdrag.

Vår företagskultur känns när du samarbetar med oss, och syns rent konkret genom hur vi är organiserade. Tema är ett väl sammansvetsat aktiebolag med kontor i Stockholm, Uppsala och Malmö. Vi samarbetar på det sätt som är bäst för dig och ditt projekt.

Tema är en del av Projektengagemang sedan augusti 2016. Projektengagemang grundades 2006 och har sedan dess vuxit till ett av Sveriges största konsultkoncerner inom arkitektur och teknik. Temas  juridiska namn är Temagruppen Sverige AB och vårt organisationsnummer är 556105-8131.

"Temas styrka är vår breda kompetens, erfarenhet och vårt framgångsrika arbetssätt."

Vår organisation

Tema har tre starka affärsområden - arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. När du samarbetar med oss får du tillgång till alla våra 175 medarbetare, oavsett var du finns i Sverige eller vilka affärsområden som är aktuella.

Tema_organisationsschema