Samverkan och laganda sedan 1957

Allt började i Luleå 1957. Arkitekten Jan Thurfjell hade en vision om det moderna arkitektkontoret. Han var övertygad om att husen blir bättre och vackrare när medarbetarna trivs och samarbetet med kunderna är tätt och kreativt. Thurfjells Arkitektkontor blev en framgångsrik byrå. 1987 utvecklades företaget till en koncern och breddades med projektledning och landskapsarkitektur.

Nästa stora steg i utvecklingen togs 1999.  Då blev Tema ett renodlat konsultbolag. Nu samlades alla affärsområden under det gemensamma varumärket Tema där arkitekter, landskapsarkitekter och projektledare arbetade tillsammans.

2016 blev Tema en del av Projektengagemang. Projektengagemang grundades 2006 och har sedan dess vuxit till en av Sveriges största konsultkoncerner inom arkitektur och teknik.

Nutidens framgångar har vuxit fram ur fröet från 1957. Idag ser vi en kreativ och dynamisk företagskultur där laget är starkare än jaget. Ett gott företagsklimat och ett bra samarbete med kunden som leder till bästa resultat. De insikterna har gjort att det lilla arkitektkontoret i Luleå idag blivit ett av Sveriges ledande företag i branschen.

"En kreativ och dynamisk företagskultur där laget är starkare än jaget."