Ett hållbart perspektiv

Tema är med och bygger framtidens samhälle och har kompetens och förmåga att ta ansvar hela vägen – från enskilda detaljer till en fungerande helhet. Vi tar ansvar för våra val och ger dig rådgivning i dina beslut.

Hållbarhet är ett av de mest använda begreppen inom samhällsutvecklingen. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är ett krav i de flesta projekt. Samtidigt kan det vara svårt att mäta och definiera eftersom behoven, lösningarna och svaren ständigt förändras över tid och på olika sätt för olika projekt.

Vi på Tema arbetar strukturerat, noggrant och målmedvetet med hållbarhet. Vårt miljöarbete är ISO-certifierat sedan flera år tillbaka. Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC) för att vara med och utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Du får stöd att fatta hållbara och sunda beslut genom hela processen. Tema bygger framtidens hållbara samhälle tillsammans med dig som kund. Bredden hos våra medarbetare gör att vi täcker in alla aspekter på hållbarhet, från enstaka materialval till framtidens behov av sociala mötesplatser i staden.

"Vi tar ansvar hela vägen – från enskilda detaljer till en hållbar helhet."