Välkommen till Tema

Kontaktpersoner

Vd
Lotta Werner Flyborg
0761-07 66 53

Affärsområdeschef
Arkitektur

Marika Axén
0704-19 31 01

tf Affärsområdeschef
Landskapsarkitektur

Marika Axén
0704-19 31 01

Ekonomichef
Karin Garbom
0708-85 84 85

IT-chef
Per Danielsson
0708-85 84 86

Kvalitetsansvarig
Michael Höög
0708-85 84 59

tf Hållbarhetsansvarig
Michael Höög
0708-85 84 59

Utvecklingsansvarig
Madeleine Falk
0708-85 84 98

Marknadsansvarig
Jenny Hermansson
0708-85 84 64