Delinvigning av centrumförnyelse Leksand

Lördagen den 13/6 invigdes etapp 2 i centrumförnyelsen Leksand, del av Norsgatan samt Z-torget. Gatu- och torgmiljö har rustats med nytt markmaterial, utrustning i form av soffan och karmstolen Leksand samt ny praktplantering med vårdträd. 

Målet med upprustningen är att förbättra tillgängligheten och stärka attraktiviteten ur handelssynpunkt och samtidigt bevara karaktären av småskalig stadskärna. Det färdiga resultatet av centrumförnyelsen är en väl avvägd skala i stadmiljön och materialval som knyter an till de historiska vingslagen. Vi har också haft förmånen att få samarbeta med en konstnär, May Lindholm som med sin ”Nystingar” skulpturer givit liv till Z-torget.

Under både projektering och byggnation har projektet väckt stort intresse i Leksand och varit hårt bevakat i lokalpress. Till vår lycka så var responsen på resultatet mycket positiv och glädjen stor bland leksandborna under lördagen.

Invigning-18

Som en hyllning till Leksands långa tradition av konst och hantverk har Tema i samarbete med Nola designat en unik sittmöbel för utemiljö. Inspirationen kommer från de klassiska trästolar som tillverkades i Leksand under tidigt 1800-tal.

x4ncmwdqlhrqmu7wohbk

Att förbättra tillgängligheten har som sagt varit en viktig målsättning och ett nytt system för synskadade testas i projektet. Som första kommun i landet har Leksand anlagt ett stråk av transpondrar som via en antenn på käppen och en app i mobilen hjälper besökaren att hitta rätt. Tekniken syftar främst till att ge information till synskadade om exempelvis vilken butik som finns på aktuell plats men kan på sikt förses med ytterligare information. Läs mer på leksand.se om satsningen på ny teknik för att öka tillgänligheten.

Invigning-23

Vi rekommenderar alla att i sommar ta en tur förbi Leksand och missa inte då Riddarlekparken, en lekpark ritad av Tema som snabbt har kommit att bli en favoritplats för alla barn i Leksand med dess omnejd.

IMG 2014-05-29 14.24.59 2

Medverkande från Tema: Emelie Arnoldsson, Erik Alm, Anton Thörne, Johan Ask, Tim Andreaheim, Helene Wahlberg, Brita Gilén och Britt-Marie Thalén.

Vill du veta mer om projektet eller kommande projekt i Leksand framöver kontakta gärna någon av oss så berättar vi mer.

Foto: Erik Alm/Tema

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se