"Kreativitet i kombination med engagemang är Temas recept för att utveckla goda idéer som håller i längden."

Annika Persson, vd, Tema

Aktuellt

Tema leder nybyggnation i Höganäs nya stadsdel

AB Höganäshem har valt Tema för att leda deras nybyggnation i Höganäs nya stadsdel Folkparken och Julivallen. Temas uppdrag omfattar projektledning, projekteringsledning, byggledning, miljöbyggnadssamordning, BAS-P och kontrollansvar. Totalt ska 200 bostäder byggas av tre byggherrar varav en är Höganäshem. Det mesta av bebyggelsen uppförs på den gamla fotbollsarenan medan huvuddelen av gamla Folkparken blir grönområden. I etapp 1 […]

Läs mer

Helhetskoncept för stadsparken i Perstorp

Perstorp kommun har tagit beslut att förnya stadens centrala park. Tema har tagit fram ett helhetskoncept i vilket vi har definierat tre huvudkaraktärer för parken. Vi arbetar nu med konkreta åtgärder för att förstärka och förtydliga dessa karaktärer och stärka kontakten till vattendraget som löper genom hela parken. Första etappen i arbetet var att rita […]

Läs mer

Tema utformar Drottningtorget i Trollhättan

Hurra! Vi vann upphandlingen av utformningen av Drottningtorget i Trollhättan! Torget, som ligger mitt i Trollhättans stadskärna, ska förnyas för att bli en levande mötesplats – en plats att vara stolt över. I dialog med Trollhättans invånare kommer vi nu att ta fram tre förslag på utformning som kommunen ska ha som underlag för omröstning. […]

Läs mer

2015 var året då…

God helg önskar vi på Tema. Vår julgåva går i år till UNHCR som ger människor på flykt skydd och hjälp att finna varaktiga lösningar. Med en tillbakablick på några av årets många framgångsrika projekt och roliga händelser tackar vi våra kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete under 2015! Hälsningar från alla oss på Tema genom Annika […]

Läs mer